Welcome guest, you can Login or Create a new account

Non ci sono prodotti nel carrello.

Vîbràtóri Sèssúali per Donna, Màssàggîàtôre Elèttrico Wîréléss con 16 Modalità, Vîbràtóré USB Ricaricabile Magnetica…

Category:

💝 Dóppîó mótórè e 10 Frèquènze – Viene con un dóppîó mótórè, ci sono 10 frèquènze, da dèbole a fortè, soddisfa i Suoi bisógni differenti.
💝 Materiale: Sîlîcónè sicuró, atóssîco e

Amazon.it Prezzo: 15.99  (come di 10/04/2023 05:21 PST- Dettagli) & Spedizione GRATUITA.

Description

💝 Dóppîó mótórè e 10 Frèquènze – Viene con un dóppîó mótórè, ci sono 10 frèquènze, da dèbole a fortè, soddisfa i Suoi bisógni differenti.
💝 Materiale: Sîlîcónè sicuró, atóssîco e inódore, lîsció e flèssibilè, piègàbilè in qualsiasi angolazione.
💝 Ricaricabile – Disegno ricaricabile da USB, molto conviniente e facile da usare.
💝 Impèrmèàbile: góditi questó màssàggîàtôre nel tuó bàgnó o nèllà vàscà idrómàssàggîó, o óvunquè tu vàglià.
💝 Riscàldàmèntó – La funzione di riscàldàmèntó intelligente permette di ottenere un màssàggîó lenitivo e cónfortèvole con tèmpèraturà a 42°.

Additional information

Unità

Marca

Produttore

Riferimento produttore

Disponibile su Amazon.it a partire dal

Brand

X